Projekt

O nas (Pregled)

Smo mednarodna akademska skupnost, ki jo zanima oporečništvo kulturnikov v vzhodni Evropi v času socializma.

Menimo, da je bila kultura pred letom 1989 več kot le socialistični realizem in zdolgočasena propagandna umetnost: alternativna kulturna scena je ob določenem času in na določenem prostoru kljub strogemu nadzoru socialističnega režima cvetela.

Te bogate in barvite dediščine kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah Vzhodne Evrope se lotevamo z raziskovanjem in primerjavo zbirk kulturniške opozicije.

Pripovedujemo zgodbe o nekonformistični avantgardni umetnosti, neinstitucionalnih verskih gibanjih, civilnih pobudah za neformalno izobraževanje in objavljanje publikacij, oporečniških gibanjih, punk in rock skupinah, alternativnih načinih življenja, celo o novih duhovnih praksah in še marsičem.

Ustvarjamo prvo digitalno bazo podatkov o zasebnih in javnih zbirkah v Evropi, na spletu in zunaj njega, ki pričajo o preživetju različnih oblik kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah.

Kažemo možnosti, kako te zbirke uporabljati, kakšno vlogo imajo v posameznih družbah in kako ponujajo nacionalni in mednarodni javnosti svoje bogastvo in spoznanja.

Prepoznavamo oblike oporečništva v času komunističnih režimov in jih ohranjamo kot del naše skupne evropske dediščine!

Želimo zbrati raznovrstno gradivo o oporečništvu kulturnikov in obuditi spomin nanj!

Sodeluj pri projektu COURAGE in oblikovanju seznama zbirk! Predlagaj svojo zbirko! Stik

COURAGE (Kulturniška opozicija: razumevanje kulturne dediščine oporečništva v nekdanjih socialističnih državah) je triletni mednarodni raziskovalni projekt okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, Obzorja 2020.

Osnovne informacije
COURAGE

Kulturniška opozicija: razumevanje kulturne dediščine oporečništva v nekdanjih socialističnih državah

Sporazum o dodelitvi sredstev št.: 692919
Spletna stran projekta: http://cultural-opposition.eu/
Začetek izvajanja: 1. februar 2016
Konec izvajanja: 31. januar 2019
Število partnerjev: 12
Predvideni upravičeni stroški (EUR): 2,484.917,50
Predmet: Kulturniška opozicija v nekdanjih socialističnih državah
Tip delovanja: Raziskave in inovacije
Poziv: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Projekt financira raziskovalni in inovacijski program Evropske unije Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 692919.

Cilji

COURAGE bo iz obstoječih, a razpršenih zbirk sestavil obsežno spletno bazo podatkov (digitalni seznam) o zgodovini in oblikah kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah, tako da bodo postale dostopnejše.

Te zbirke bo analiziral v njihovem širšem družbenem, političnem in kulturnem kontekstu. Zbirkam o zapuščinah različnih pojavnih oblik oporečništva bo zaradi umeščenosti v zgodovinski kontekst in javne dostopnosti omogočen večji vpliv na družbo.

COURAGE raziskuje:

 1. nastanek in usodo zasebnih in javnih zbirk gibanj kulturniške opozicije v nekdanjih evropskih socialističnih državah glede na njihovo prehajanje iz družbenega obrobja v mainstream in iz zasebnih zbirk v javne;
 2. politično in družbeno vlogo ter rabo zbirk pred letom 1989 in po njem ter prizadevanja, ki jih države namenjajo za njihovo ohranjanje, vzdrževanje ali dopolnjevanje;
 3. vlogo emigrantov pri podpori, ohranjanju in razširjanju teh zbirk onstran železne zavese in v domovini ter uporabo zbirk, ki so jih ustvarile emigrantske skupnosti;
 4. materialno kulturo, ki jo sestavljajo dokumenti, predmeti in avdiovizualno gradivo; kaj od tega je oz. ni vredno hraniti kot zbirko, kateri predmeti se kažejo kot potencialno pomemben zgodovinski vir in katere predmete bi bilo smiselno izpustiti ali zavreči;
 5. organizacijo in vrstni red zbirk, kot so predstavljene, zlasti v podatkovnih in referenčnih sistemih: kako je gradivo zbrano;
 6. socialni izvor in življenjske poti osebja, ki je delalo z zbirkami;
 7. sociologijo institucij, imetnikov, njihove pravne okvire, finančna ozadja, lastništvo in upravljanje, socialno in kulturno sestavo njihovega občinstva in za katere zgodovinske raziskave so te zbirke relevantne;
 8. mrežo in povezovalne zmogljivosti različnih tipov zbirk: katere so obstoječe in možne oblike povezovanja ter ozaveščanja javnosti o zbirkah in kako bi lahko prispevali k razvijanju strategij, s katerimi bi okrepili povezovanje med njimi.

Partnerji

MTA BTK– Raziskovalni center za humanistiko, Madžarska akademija znanosti

IFIS PAN – Inštitut za filozofijo in sociologijo, Poljska akademija znanosti

TCD – Akademija Sv. Trojice

IOS Regensburg – Inštitut za vzhodne in jugovzhodne evropske študije, Univerza v Regensburgu

MTA TK – Center za družbene vede, Madžarska akademija znanosti

LII – Litvanski inštitut za zgodovino

CUNI – Karlova univerza v Pragi

UB – Univerza v Bukarešti

HIP – Hrvaški inštitut za zgodovino

Univerza Comenius v Bratislavi

Univerza v Oxfordu

MTA SZTAKI – Inštitut za računalništvo in nadzor

Srečanja (Dogodki)

Dejavnosti

COURAGE razvija vrsto inovativnih dejavnosti:

Ustvarjamo spletno podatkovno bazo, repozitorij.

Vzpostavljamo spletno mesto, ki bo povezalo zbirke na enem mestu.

Ustvarjamo spletno učno gradivo.

Objavili bomo priročnik.

Skrbimo za razstave.

Organiziramo filmske festivale.

Imetnike, strokovnjake in znanstvenike usposabljamo za uporabo in povezovanje zbirke.

Zbirke (Seznam)

COURAGE pomeni seznam.

Spletna podatkovna baza o zbirkah bo ponudila vrsto koristnih informacij o najzanimivejših zbirkah in zakladih kulturniške opozicije za učne in raziskovalne namene.

COURAGE ustvarja seznam zbirk, ki se nanašajo na različne oblike oporečništva kulturnikov v nekdanjih državah socialističnega bloka, današnjih ali bodočih članicah Evropske unije. Vzpostavljamo standardizirane opise zbirk in orodja za njihovo lažjo uporabo in iskanje.  Najbolj inovativen je naš pristop: vključujemo družbene in kulturne prakse, ki jih ponujajo zbirke, saj so zbirke že same po sebi potencialni arhiv, so skladišče preteklosti.

Projekt presega zgolj vzpostavitev seznama zbirk kulturniške opozicije. Omogoča natančnejše razumevanje, kako te zbirke delujejo, kakšno vlogo imajo v posameznih družbah in kako v domači in mednarodni javnosti ponujajo svoje bogastvo in spoznanja. Namen obravnave je z vrednotenjem zgodovinskih korenin in zapuščin različnih oblik kulturniške opozicije omogočiti, da bodo zbirke postale dostopnejše in vplivnejše.

Menite, da seznamu manjka zanimiva zbirka?

PRIDRUŽI se seznamu COURAGE!

Razstava

COURAGE pomeni razstavo.

S pestrim vizualnim gradivom in nedavno odkritimi arhivskimi dokumenti bo razstava omogočila dostop do doslej manj znanih zapuščin kulturniške opozicije kot tudi zanimivih življenjskih poti njenih ustvarjalcev.

COURAGE bo za občo javnost ustvaril (potujočo) razstavo, in sicer na spletu in zunaj njega. Razstave bodo poudarile »skrivne poti« kulture v opoziciji: transnacionalne povezave, komunikacijske poti med Vzhodom in Zahodom, kompleksno subkulturo (pankerje, hipije, potepuhe, jazzovske turneje in cerkvene tabore). Povezali se bomo z mladimi in politično angažiranimi subkulturami. Razvijali bomo inovativne metode za mobiliziranje zbirk in njihovih imetnikov. Priče in sodobnike, lokalne skupnosti in zasebne lastnike bomo spodbujali, da njihove zbirke postanejo sestavni del razstav.

 

Politika

COURAGE pomeni novo politiko.

Nova politika bo oblikovalcem politik in financerjem pomagala prepoznati vlogo in uporabnost zbirk kulturniške opozicije v družbi.

Poročila držav, naslovljena na oblikovalce politik, bodo opisala, kako so nastali  koncepti in institucije, ki upravljajo zbirke, in kako so zbirke iz poznega socialističnega obdobja umestili v sedanjost. Opredelili bomo osrednje akterje in njihove strategije ter obravnavali bistvene spremembe političnih, pravnih, finančnih in kulturnih pogojev zbirk.

COURAGE bo za oblikovalce politik pripravil priporočila za reševanje ključnih vprašanj, ki zadevajo prihodnost zbirk. Priporočila bodo vsebovala predloge o uporabnosti dediščine kulturniške opozicije – zlasti razstave v Hiši evropske zgodovine.

Raziskava

COURAGE pomeni raziskava.

Rezultat raziskovalnih dejavnosti strokovnjakov s področja kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah bo inovativen priročnik, bogat s podrobnostmi.

Namen priročnika je, da za raziskovalce in imetnike zbirk ustvari vrsto primerjalnih analiz o nastanku, institucionalnem oblikovanju in družbeni uporabnosti zbirk.

Izobraževanje

COURAGE pomeni izobraževanje.

Spletno izobraževalno gradivo bo osvetlilo skrito in manj znano kulturno življenje nekdanjih socialističnih držav in olajšalo spoznavanje, poučevanje in učenje o tem zgodovinskem obdobju.

COURAGE bo za učence in učitelje razvil spletno učno gradivo (kurikulum), ki ga bo mogoče učinkovito uporabiti v različnih kontekstih. COURAGE bo primerjal splošne vrednote in zgodovino opozicijskih gibanj z zgodbami posameznikov in družbenimi skupinami ter urbanimi in geografskimi območji. S tem jih bo vpel v socialni kontekst odraščajoče mladine.

Usposabljanje

COURAGE pomeni strokovno znanje.

Usposabljanje bo ponudilo imetnikom zbirk, strokovnjakom in znanstvenikom priložnosti za nova mreženja; izvedeli bodo, za katere namene zbirke COURAGE lahko uporabljajo.

Usposabljanje bo zagotavljalo:

 • informacije in nasvete o uporabi seznama COURAGE
 • učinkovitejšo uporabo zbirk v pedagoške namene
 • imetnikom zbirk, da svoje zbirke ob pomoči mednarodnih in nacionalnih sredstev za kulturo in znanost ter mednarodnih razstav učinkoviteje predstavijo.

Filmski festival

COURAGE pomeni zavzetost.

Dokumentarni festivali bodo dogodki, na katerih se bo sodobna mladinska kultura v vizualnem doživetju srečevala s strokovnjaki in nekdanjimi oporečniki. Mlade generacije spodbujamo k ohranjanju spomina na preteklost ter jih opozarjamo na pomen kulturniške opozicije.

COURAGE bo organiziral vrsto tematskih dokumentarnih filmskih festivalov in spremljajočih okroglih miz o kulturniški opoziciji v nekdanjih socialističnih državah. Dokumentarni festivali bodo potekali v Budimpešti, Varšavi, Pragi in Bukarešti. Teme, ki jih bodo filmi prikazovali, bodo v okviru svojih zbirk komentirali gostujoči govorniki.

 

Partnerji

Mediji

Novice

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

preberi več »»

Ciljne skupine

Ciljni skupini projekta COURAGE sta predvsem profesionalno osebje in imetniki zbirk.
Zbirke Politika Usposabljenje

COURAGE bo svoj položaj okrepil s takojšnjo dostopnostjo zbirk za širšo nacionalno in mednarodno javnost. Druga ciljna skupina je globalna skupnost akademikov in učiteljev.
Zbirke Politika Raziskava

Zanje bo podatkovna baza učno orodje in vhodna točka za nadaljnje raziskave. Tretjo ciljno skupino sestavljajo oblikovalci politik na lokalni in nacionalni ravni, Evropska komisija in druge evropske institucije.
Zbirke Politika

COURAGE bo oblikoval vrsto priporočil za uporabo zbirk v raziskovalne in izobraževalne namene. Četrta ciljna skupina so mladi (učenci, dijaki, študenti, mladi profesionalci).
Razstava Izobraževanje Filmski festival

COURAGE bo s privlačnimi avdiovizualnimi orodji, interaktivnimi dejavnostmi in sodobnimi družabnimi mediji pretvoril vrednote in dediščino kulturniške opozicije v osebno izkušnjo.

Stik