Projekt

O nas (Pregled)

Smo mednarodna akademska skupnost, ki jo zanima oporečništvo kulturnikov v vzhodni Evropi v času socializma.

Menimo, da je bila kultura pred letom 1989 več kot le socialistični realizem in zdolgočasena propagandna umetnost: alternativna kulturna scena je ob določenem času in na določenem prostoru kljub strogemu nadzoru socialističnega režima cvetela.

Te bogate in barvite dediščine kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah Vzhodne Evrope se lotevamo z raziskovanjem in primerjavo zbirk kulturniške opozicije.

Pripovedujemo zgodbe o nekonformistični avantgardni umetnosti, neinstitucionalnih verskih gibanjih, civilnih pobudah za neformalno izobraževanje in objavljanje publikacij, oporečniških gibanjih, punk in rock skupinah, alternativnih načinih življenja, celo o novih duhovnih praksah in še marsičem.

Ustvarjamo prvo digitalno bazo podatkov o zasebnih in javnih zbirkah v Evropi, na spletu in zunaj njega, ki pričajo o preživetju različnih oblik kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah.

Kažemo možnosti, kako te zbirke uporabljati, kakšno vlogo imajo v posameznih družbah in kako ponujajo nacionalni in mednarodni javnosti svoje bogastvo in spoznanja.

Prepoznavamo oblike oporečništva v času komunističnih režimov in jih ohranjamo kot del naše skupne evropske dediščine!

Želimo zbrati raznovrstno gradivo o oporečništvu kulturnikov in obuditi spomin nanj!

Sodeluj pri projektu COURAGE in oblikovanju seznama zbirk! Predlagaj svojo zbirko! Stik

COURAGE (Kulturniška opozicija: razumevanje kulturne dediščine oporečništva v nekdanjih socialističnih državah) je triletni mednarodni raziskovalni projekt okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, Obzorja 2020.

Osnovne informacije
COURAGE

Kulturniška opozicija: razumevanje kulturne dediščine oporečništva v nekdanjih socialističnih državah

Sporazum o dodelitvi sredstev št.: 692919
Spletna stran projekta: http://cultural-opposition.eu/
Začetek izvajanja: 1. februar 2016
Konec izvajanja: 31. januar 2019
Število partnerjev: 12
Predvideni upravičeni stroški (EUR): 2,484.917,50
Predmet: Kulturniška opozicija v nekdanjih socialističnih državah
Tip delovanja: Raziskave in inovacije
Poziv: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Projekt financira raziskovalni in inovacijski program Evropske unije Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 692919.

Cilji

COURAGE bo iz obstoječih, a razpršenih zbirk sestavil obsežno spletno bazo podatkov (digitalni seznam) o zgodovini in oblikah kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah, tako da bodo postale dostopnejše.

Te zbirke bo analiziral v njihovem širšem družbenem, političnem in kulturnem kontekstu. Zbirkam o zapuščinah različnih pojavnih oblik oporečništva bo zaradi umeščenosti v zgodovinski kontekst in javne dostopnosti omogočen večji vpliv na družbo.

COURAGE raziskuje:

 1. nastanek in usodo zasebnih in javnih zbirk gibanj kulturniške opozicije v nekdanjih evropskih socialističnih državah glede na njihovo prehajanje iz družbenega obrobja v mainstream in iz zasebnih zbirk v javne;
 2. politično in družbeno vlogo ter rabo zbirk pred letom 1989 in po njem ter prizadevanja, ki jih države namenjajo za njihovo ohranjanje, vzdrževanje ali dopolnjevanje;
 3. vlogo emigrantov pri podpori, ohranjanju in razširjanju teh zbirk onstran železne zavese in v domovini ter uporabo zbirk, ki so jih ustvarile emigrantske skupnosti;
 4. materialno kulturo, ki jo sestavljajo dokumenti, predmeti in avdiovizualno gradivo; kaj od tega je oz. ni vredno hraniti kot zbirko, kateri predmeti se kažejo kot potencialno pomemben zgodovinski vir in katere predmete bi bilo smiselno izpustiti ali zavreči;
 5. organizacijo in vrstni red zbirk, kot so predstavljene, zlasti v podatkovnih in referenčnih sistemih: kako je gradivo zbrano;
 6. socialni izvor in življenjske poti osebja, ki je delalo z zbirkami;
 7. sociologijo institucij, imetnikov, njihove pravne okvire, finančna ozadja, lastništvo in upravljanje, socialno in kulturno sestavo njihovega občinstva in za katere zgodovinske raziskave so te zbirke relevantne;
 8. mrežo in povezovalne zmogljivosti različnih tipov zbirk: katere so obstoječe in možne oblike povezovanja ter ozaveščanja javnosti o zbirkah in kako bi lahko prispevali k razvijanju strategij, s katerimi bi okrepili povezovanje med njimi.

Partnerji

MTA BTK– Raziskovalni center za humanistiko, Madžarska akademija znanosti

IFIS PAN – Inštitut za filozofijo in sociologijo, Poljska akademija znanosti

TCD – Akademija Sv. Trojice

IOS Regensburg – Inštitut za vzhodne in jugovzhodne evropske študije, Univerza v Regensburgu

MTA TK – Center za družbene vede, Madžarska akademija znanosti

LII – Litvanski inštitut za zgodovino

CUNI – Karlova univerza v Pragi

UB – Univerza v Bukarešti

HIP – Hrvaški inštitut za zgodovino

Univerza Comenius v Bratislavi

Univerza v Oxfordu

MTA SZTAKI – Inštitut za računalništvo in nadzor

Srečanja (Dogodki)

Dejavnosti

COURAGE razvija vrsto inovativnih dejavnosti:

Ustvarjamo spletno podatkovno bazo, repozitorij.

Vzpostavljamo spletno mesto, ki bo povezalo zbirke na enem mestu.

Ustvarjamo spletno učno gradivo.

Objavili bomo priročnik.

Skrbimo za razstave.

Organiziramo filmske festivale.

Imetnike, strokovnjake in znanstvenike usposabljamo za uporabo in povezovanje zbirke.

Zbirke (Seznam)

COURAGE pomeni seznam.

Spletna podatkovna baza o zbirkah bo ponudila vrsto koristnih informacij o najzanimivejših zbirkah in zakladih kulturniške opozicije za učne in raziskovalne namene.

COURAGE ustvarja seznam zbirk, ki se nanašajo na različne oblike oporečništva kulturnikov v nekdanjih državah socialističnega bloka, današnjih ali bodočih članicah Evropske unije. Vzpostavljamo standardizirane opise zbirk in orodja za njihovo lažjo uporabo in iskanje.  Najbolj inovativen je naš pristop: vključujemo družbene in kulturne prakse, ki jih ponujajo zbirke, saj so zbirke že same po sebi potencialni arhiv, so skladišče preteklosti.

Projekt presega zgolj vzpostavitev seznama zbirk kulturniške opozicije. Omogoča natančnejše razumevanje, kako te zbirke delujejo, kakšno vlogo imajo v posameznih družbah in kako v domači in mednarodni javnosti ponujajo svoje bogastvo in spoznanja. Namen obravnave je z vrednotenjem zgodovinskih korenin in zapuščin različnih oblik kulturniške opozicije omogočiti, da bodo zbirke postale dostopnejše in vplivnejše.

Menite, da seznamu manjka zanimiva zbirka?

PRIDRUŽI se seznamu COURAGE!

Razstava

COURAGE pomeni razstavo.

S pestrim vizualnim gradivom in nedavno odkritimi arhivskimi dokumenti bo razstava omogočila dostop do doslej manj znanih zapuščin kulturniške opozicije kot tudi zanimivih življenjskih poti njenih ustvarjalcev.

COURAGE bo za občo javnost ustvaril (potujočo) razstavo, in sicer na spletu in zunaj njega. Razstave bodo poudarile »skrivne poti« kulture v opoziciji: transnacionalne povezave, komunikacijske poti med Vzhodom in Zahodom, kompleksno subkulturo (pankerje, hipije, potepuhe, jazzovske turneje in cerkvene tabore). Povezali se bomo z mladimi in politično angažiranimi subkulturami. Razvijali bomo inovativne metode za mobiliziranje zbirk in njihovih imetnikov. Priče in sodobnike, lokalne skupnosti in zasebne lastnike bomo spodbujali, da njihove zbirke postanejo sestavni del razstav.

 

Politika

COURAGE pomeni novo politiko.

Nova politika bo oblikovalcem politik in financerjem pomagala prepoznati vlogo in uporabnost zbirk kulturniške opozicije v družbi.

Poročila držav, naslovljena na oblikovalce politik, bodo opisala, kako so nastali  koncepti in institucije, ki upravljajo zbirke, in kako so zbirke iz poznega socialističnega obdobja umestili v sedanjost. Opredelili bomo osrednje akterje in njihove strategije ter obravnavali bistvene spremembe političnih, pravnih, finančnih in kulturnih pogojev zbirk.

COURAGE bo za oblikovalce politik pripravil priporočila za reševanje ključnih vprašanj, ki zadevajo prihodnost zbirk. Priporočila bodo vsebovala predloge o uporabnosti dediščine kulturniške opozicije – zlasti razstave v Hiši evropske zgodovine.

Raziskava

COURAGE pomeni raziskava.

Rezultat raziskovalnih dejavnosti strokovnjakov s področja kulturniške opozicije v nekdanjih socialističnih državah bo inovativen priročnik, bogat s podrobnostmi.

Namen priročnika je, da za raziskovalce in imetnike zbirk ustvari vrsto primerjalnih analiz o nastanku, institucionalnem oblikovanju in družbeni uporabnosti zbirk.

Izobraževanje

COURAGE pomeni izobraževanje.

Spletno izobraževalno gradivo bo osvetlilo skrito in manj znano kulturno življenje nekdanjih socialističnih držav in olajšalo spoznavanje, poučevanje in učenje o tem zgodovinskem obdobju.

COURAGE bo za učence in učitelje razvil spletno učno gradivo (kurikulum), ki ga bo mogoče učinkovito uporabiti v različnih kontekstih. COURAGE bo primerjal splošne vrednote in zgodovino opozicijskih gibanj z zgodbami posameznikov in družbenimi skupinami ter urbanimi in geografskimi območji. S tem jih bo vpel v socialni kontekst odraščajoče mladine.

Usposabljanje

COURAGE pomeni strokovno znanje.

Usposabljanje bo ponudilo imetnikom zbirk, strokovnjakom in znanstvenikom priložnosti za nova mreženja; izvedeli bodo, za katere namene zbirke COURAGE lahko uporabljajo.

Usposabljanje bo zagotavljalo:

 • informacije in nasvete o uporabi seznama COURAGE
 • učinkovitejšo uporabo zbirk v pedagoške namene
 • imetnikom zbirk, da svoje zbirke ob pomoči mednarodnih in nacionalnih sredstev za kulturo in znanost ter mednarodnih razstav učinkoviteje predstavijo.

Filmski festival

COURAGE pomeni zavzetost.

Dokumentarni festivali bodo dogodki, na katerih se bo sodobna mladinska kultura v vizualnem doživetju srečevala s strokovnjaki in nekdanjimi oporečniki. Mlade generacije spodbujamo k ohranjanju spomina na preteklost ter jih opozarjamo na pomen kulturniške opozicije.

COURAGE bo organiziral vrsto tematskih dokumentarnih filmskih festivalov in spremljajočih okroglih miz o kulturniški opoziciji v nekdanjih socialističnih državah. Dokumentarni festivali bodo potekali v Budimpešti, Varšavi, Pragi in Bukarešti. Teme, ki jih bodo filmi prikazovali, bodo v okviru svojih zbirk komentirali gostujoči govorniki.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partnerji

Mediji

Novice

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

preberi več »»

Ciljne skupine

Ciljni skupini projekta COURAGE sta predvsem profesionalno osebje in imetniki zbirk.
Zbirke Politika Usposabljenje

COURAGE bo svoj položaj okrepil s takojšnjo dostopnostjo zbirk za širšo nacionalno in mednarodno javnost. Druga ciljna skupina je globalna skupnost akademikov in učiteljev.
Zbirke Politika Raziskava

Zanje bo podatkovna baza učno orodje in vhodna točka za nadaljnje raziskave. Tretjo ciljno skupino sestavljajo oblikovalci politik na lokalni in nacionalni ravni, Evropska komisija in druge evropske institucije.
Zbirke Politika

COURAGE bo oblikoval vrsto priporočil za uporabo zbirk v raziskovalne in izobraževalne namene. Četrta ciljna skupina so mladi (učenci, dijaki, študenti, mladi profesionalci).
Razstava Izobraževanje Filmski festival

COURAGE bo s privlačnimi avdiovizualnimi orodji, interaktivnimi dejavnostmi in sodobnimi družabnimi mediji pretvoril vrednote in dediščino kulturniške opozicije v osebno izkušnjo.

Stik