Filtri ˆ

Predlog 24. člena Ustave Republike Slovenije, 1991

Kampanja za zakonsko priznanje pravice do ugovora vesti in kampanja za ustavno posvečenost Slovenije mirovni politiki se je uspešno končala (ugovor vesti in sprejetje 24. člena Ustave Republike Slovenije). To je bilo tudi simbolično priznanje, da je bila dejavnost mirovnega gibanja v družbi široko sprejeta. 

Lokacija

Jeziki

  • Slovenski

Ustvarjalec

Leto ustanovitve

  • 1991

Podpis

  • Folders 30, 46

Vir

  • Peace Institute, Slovenia

Reprezentativna stvaritev v zbirki

Avtor spletne strani

  • Mihajlović Trbovc, Jovana

Bibliografija

Mihajlović Trbovc, Jovana, interview by Bagarić, Petar, . COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-01 18:42:50