Filtri ˆ

Sirc, Ljubo. Jugoslovanska ekonomija v samoupravnem modelu [The Yugoslav Economy under Self-Managment], 1979. Knjiga

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, D fond − prepovedana literatura (1945−1991)

Knjiga Ljube Sirca, slovenskega emigranta in ekonomista liberalne usmeritve, je posvečena kritiki jugoslovanskega samoupravnega socializma. Sirc z ekonomsko analizo dokazuje, da je jugoslovanska ekonomija v okviru samoupravnega modela obsojena na zlom, ker jo vodijo globoko zakoreninjena utopistična in antiekonomistična razmišljanja.   

Lokacija

Jeziki

  • Angleški

Leto ustanovitve

  • 1979

Podpis

  • D 305348

Vir

  • National and University Library in Ljubljana

Reprezentativna stvaritev v zbirki

Avtor spletne strani

  • Kljaić, Stipe

Bibliografija

Janežić, Helena, interview by Kljaić, Stipe , May 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-04 09:05:38