Filtri ˆ

Dogodek (splošni): Ustanovitev zbirke D fond − prepovedana literatura, 1978.

Po tem ko so že nekaj let zbirali prepovedano literaturo v pisarni direktorja Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, je leta 1978 ustanovljen poseben D fond. Na čelo te zbirke je prišla Milica Strgar, ki je bila do tedaj zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve in udeleženka vojne kot partizanka in komunistka. Gospa Strgarjeva je uredila zbirko, tako da jo je katalogizirala (Intervju z Heleno Janežič).

Lokacija

Začetno leto dogodka

  • 1978

Avtor spletne strani

  • Kljaić, Stipe

Ključni dogodki v zgodovini zbirki

Bibliografija

Janežić, Helena, interview by Kljaić, Stipe , May 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-04 08:54:59