Filtri ˆ

Arhiv mirovnega gibanja v Ljubljani

Obredno lipovo drevo na dvorišču Mirovnega inštituta.

Lokacija

Jeziki

 • Angleški
 • Francoski
 • Hrvaški
 • Italijanski
 • Nemški
 • Slovenski
 • Srbski

Ime zbirke

 • Arhiv Mirovnega Inštituta v Ljubljani

Historiat zbirke

Opis vsebine

Vsebina

 • rokopisi (osebni dokumenti, dnevniki, zapiski, pisma, načrti itn.): 100-499
 • siva literatura (brošure, bilteni, letaki, poročila, datoteke varnostnih služb, zapisi, delovni listi, evidence sestankov): 10-99

Deležniki pri zbirki

Geografsko področje sadanjega upravljanja

 • mednarodni

Datum ustanovitve

 • 1989

Kraj ustanovitve

Ustvarjalci vsebini

Pomembni dogodki iz zgodovine zbirke

Tip dostopa

 • completely open to the public
 • visits by appointments

Objavljene publikacije

 • Razen publikacij, ki so bile izdane s strani organizacij mirovnega gibanja (prednica Mirovnega inštituta), to je Independent Voices from Slovenia in The Intruder, druge publikacije v zbirki, ki so večinoma objavljene s strani drugih, tujih mirovnih/nenasilnih organizacij, niso posamično katalogizirane.  

Avtor spletne strani

 • Mihajlović Trbovc, Jovana

Bibliografija

1. Hren, Marko. 2011. Če Hočeš Mir, Pripravljaj Mir!: Spremna Publikacija Besedilu Si Vis Pacem Para Pacem. Ljubljana: Self-publishing

2. Hren, Marko. 2012.“The Slovenian Peace Movement: An Insider’s Account.” In Resisting the Evil: [Post-]Yugoslav Anti-War Contention, edited by Bojan Bilić and Vesna Janković, 63–82. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,

3. Jalušič, Vlasta, and Lev Kreft, eds. 2011. Vojna in Mir: Refleksije Dvajsetih Let. Ljubljana: Mirovni inštitut

4. Kenney, Padraic. 2003. A Carnival of Revolution: Central Europe 1989. Princeton, NJ: Princeton University Pres, part of chapter 4: Slovenia’s People for Peace Culture

Hren, Marko, interview by Bagarić, Petar, September 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:37:45