Filtri ˆ

D fond - prepovedana literatura (1945-1991)

Helena Janežič in v ozadju D fond, ki se nahaja v sklopu Zbirke slovenskega tiska izven Republike Slovenije v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (2018-05-24).

Zbirka D fonda − prepovedana literatura (1945−1991) je shranjena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in je sestavni del  Zbirke slovenskega tiska izven Republike Slovenije. V D fondu se večinoma nahajajo knjige in periodika, objavljeni izven socialistične Jugoslavije, predvsem slovenske emigrantske scene, manjši del pa tudi emigrantskih skupin drugih jugoslovanskih narodov.

Lokacija

Jeziki

 • Angleški
 • Francoski
 • Hrvaški
 • Italijanski
 • Slovenski
 • Srbski

Ime zbirke

 • D-fond prepovedana literatura (1945-1991)

Historiat zbirke

Opis vsebine

Vsebina

 • publikacije: 500-999

Deležniki pri zbirki

 • Janežić, Helena

Geografsko področje sadanjega upravljanja

 • mednarodni

Datum ustanovitve

 • 1945

Kraj ustanovitve

Tip dostopa

 • completely open to the public

Objavljene publikacije

 • None.

Avtor spletne strani

 • Kljaić, Stipe

Bibliografija

1)      Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Ljubljana: Nova revija, 2010.

2)      HORVAT, M. Prepoved razširjanja tiskane besede v Sloveniji 1945-1990: diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 1995.

3)      JANEŽIČ, H. O prepovedanih knjigah: literatura, nasprotna našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja. Slovenski čas, 2016, 70.

4)      KODRIČ-DAČIĆ, E. Jaz, Cerberus [ali] Cenzura v knjižnicah: razstavni katalog. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.

5)      SIMČIČ, Zorko. Človek na obeh straneh stene, Buenos Aires: 1957.

6)      SIRC, Ljubo. The Yugoslav Economy under Self-managment, Zagreb, London and Bastingstoke: Palgrave Mac Millan, 2008-2009.

7)      STRGAR, M. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino. Knjižnica, 1982, 26 (3/4), str. 203-206.

8)      STRGAR, M. Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Knjižnica, 1984, 28 (3/4), str. 243-248.

9)      ŠVENT, R. Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 1997, 41 (1), str. 137-141.

Janežić, Helena, interview by Kljaić, Stipe , May 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:22:41